Veel burn-outs onder jonge zorgmedewerkers:

Veel burn-outs onder jonge zorgmedewerkers:

De personeelstekorten in de zorg zijn groot en de werkdruk is hoog. En dat heeft gevolgen: 1 op de 8 jonge medewerkers in de zorg heeft ervaring met een burn-out, 1 op de 3 komt oververmoeid thuis, blijkt uit een inventarisatie van CNV Jongeren.

 ,,Vorig jaar juni kwam ik thuis te zitten. Ik had pijnklachten – dat kwam ergens anders door – maar toen bleek ook dat ik een burn-out had”, vertelt Kim, een 26-jarige verpleegkundige in opleiding die niet met haar echte naam in de krant wil. ,,Ik had last van duizeligheid, ik kon niet tegen prikkels, het werd al snel te veel. Ik had een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en schaamde me om te zeggen dat ik het niet trok”, vertelt ze. ,,Ik wilde heel graag alles goed doen.” 

Ze heeft nog een verklaring voor het hoge aantal burn-outs in deze sector:  ,,Iedereen in de zorg denkt eerst aan een ander. Mensen zijn heel zorgzaam, willen heel graag klaarstaan voor patiënten en collega’s, en het voelt dan heel onnatuurlijk om eerst aan jezelf te denken. Maar soms is het even nodig om egoïstisch te zijn.” Dat is de les die ze de afgelopen tijd heeft geleerd: ,,Niet meer continu doorgaan. Soms mag je ook gewoon even zeggen dat het te veel is. Want als je niet voor jezelf kunt zorgen, kun je het ook niet voor iemand anders.” Er is veel druk. De gaten in de roosters moeten altijd worden opgevuld, wat weer zorgt voor een negatieve werksfeer.Justine Feitsma, CNV Jongeren

Hoge werkdruk

Het langdurige ziekteverzuim in de zorg is sinds 2013 met 16 procent gestegen. Een stijging die grotendeels te wijten is aan de hoge werkdruk. ,,We willen een project starten om jonge werknemers weerbaarder te maken”, vertelt Justine Feitsma, namens CNV Jongeren. ,,Het gaat vaak om een gedragsverandering en door gesprekken met gedragswetenschappers weten we dat het heel moeilijk is om gedrag te veranderen. Toch zijn er veel kleine trucjes die het makkelijker maken. Bijvoorbeeld ook aan je partner of collega te vertellen dat je meer wil gaan sporten, dan ben je eerder geneigd het ook te doen.” Met een ingekorte en online cursus die mensen onder werktijd of in hun eigen kunnen doen, hoopt CNV Jongeren dat jonge werknemers beter leren om ‘nee’ te zeggen. 

CNV Jongeren bezocht voor het onderzoek vijf zorginstellingen en daar ondervroegen ze achthonderd mensen tijdens een enquête. Vierhonderd daarvan waren onder de 35 jaar. ,,We vonden vooral die een op de acht jonge medewerkers met burn-outklachten heel erg hoog. Daar schrokken we van. Dat zijn mensen die echt een persoonlijke ervaring hebben met een burn-out. Er waren ook antwoordmogelijkheden die minder zwaar waren, maar daar kozen ze niet voor.” Veelgenoemde oorzaken van de klachten zijn de prestatiedruk (26 procent),  een negatieve werksfeer (23 procent), personeelstekort (14 procent) en tijdsdruk (12 procent).  ,,Er is veel druk. De gaten in de roosters moeten altijd worden opgevuld, wat weer zorgt voor een negatieve werksfeer”, aldus Feitsma. 

,,De uitstroom, vooral onder 25- tot 35-jarigen, is in de zorg alarmerend hoog”, aldus Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. ,,De verzuimcijfers zijn in het afgelopen jaar verder gestegen tot ver boven het landelijk gemiddelde. Juist jonge medewerkers moeten veel meer begeleiding krijgen om ze te behouden voor de zorg.”

Bron: AD

Aantal Artsen met burnout klachten neemt sterk toe. Ziekenhuizen doe er iets aan…..!

Het aantal artsen in opleiding dat kampt met burnout klachten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Iets minder dan eenvijfde van de artsen scoort hoog op klachten als emotionele uitputting en depersonalisatie.

Uit een enquête naar de gezondheid en arbeids- en opleidingsomstandgheden van jonge medisch specialisten, blijkt dat 18,8 procent van de respondenten een verhoogde kans heeft op een burnout omdat zij hoog scoren op de Burn Out Schaal. Een derde van deze hoogrisicogroep scoort hoog op emotionele uitputting, 34 procent op depersonalisatie en 12 procent scoort laag op persoonlijke betrokkenheid. 

Te hoge werkdruk
De klachten zijn toe te wijzen aan een te hoge werkdruk, te veel life events zoals het krijgen van kinderen, zwangerschap of verhuizing, een gebrek aan autonomie en persoonlijke eigenschappen zoals perfectionisme.

Arbeidstijden overschreden
Het blijkt dat er gemiddeld acht uur per week wordt overgewerkt zonder dat daar compensatie in tijd of geld tegenover staat. Eén op de zeven artsen zegt regelmatig pauze te kunnen nemen tijdens het werk. Verder kan slechts 15 procent van de aios aan het einde van de werkdag direct naar huis. Na een aanwezigheidsdienst kan minder dan 10 procent direct huiswaarts. 

Ziekte
Ook blijkt dat wanneer jonge dokters langdurig afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap, er in 70 procent van de gevallen geen vervanging wordt geregeld. Deze ontwikkeling is echt zorgelijk. Op deze manier worden de andere dokters extra belast, waardoor de kans nog groter is dat ook zij gezondheidsklachten krijgen.

Werkgevers dienen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat dokters op een veilige en gezonde manier kunnen werken.

Rocking Relax Chair

Ziekenhuizen: doe er wat aan…

#relaxstoel #rockingrelaxchair #burnout #stress #arts #aios #ziekenhuizen

Bron: de beroepsvereniging de jonge specialisten

Zorgmedewerkers worstelen met werkdruk

 

Zorgmedewerkers worstelen met werkdruk

De hoge werkdruk die zorg- en welzijnsmedewerkers ervaren zorgt ervoor dat ze minder gelukkig zijn. Het algemene geluksgevoel is nog positief, maar wordt door de werkbeleving verlaagd. Dat meldt ledenorganisatie PGGM op basis van een peiling.

De peiling is gedaan onder ruim 10 duizend leden die in de sector zorg en welzijn werken. Daarvan zegt 51 procent dat het werk niet optimaal bijdraagt aan de geluksbeleving. Nog eens 18 procent maakt zich echt zorgen om werk en 23 procent verwacht dat het werk in de toekomst in negatieve zin zal veranderen. Die verwachting komt vooral voort uit het feit dat zorgmedewerkers een zwaardere fysieke belasting en een hogere werkdruk ervaren. De combinatie daarvan met een rol als mantelzorger voor ouders of naasten maakt dat ze zich minder gelukkig voelen, onder meer omdat het veel energie van hen vergt. Over die combinatie maakt 17 procent zich zorgen, blijkt uit de peiling.

Zorgmedewerkers stoppen
Dat negatieve geluksgevoel heeft als gevolg dat ruim een derde van de ondervraagde medewerkers aangeeft te willen stoppen met de huidige baan. Vooral werknemers die jonger zijn dan 45 laten in de peiling weten liever in een andere sector of branche te werken. Oudere werknemers, tussen de 45 en 65, zouden eigenlijk liever helemaal niet meer werken. Voor alle groepen geldt dat ze zich zorgen maken over de verhoging van de pensioenleeftijd. Zorg- en welzijnsmedewerkers weten niet zeker of ze die kunnen halen, gezien de fysieke belasting die ze ervaren op hun werk. Ook vragen ze zich af of er nog wel werk zal zijn voor de oudste groep.

Positieve zorgmedewerkers  
De medewerkers ervaren dus negatieve kanten van hun werk, maar volgens PGGM zijn er genoeg zaken die daar tegenop wegen. Zo laten de medewerkers weten hun werk met veel plezier en passie uit te voeren. Ze worden naar eigen zeggen vooral gemotiveerd doordat ze direct met cliënten en patiënten werken en door de samenwerking met collega’s.

Bron: Zorgvisie; Puck van Beurden

 Contact ons om te vragen wat wij voor u kunnen betekenen:
http://www.rockingrelaxchair.nl/contact

9 technieken om Stress te verminderen

Stress verminderen

Vandaag de dag is Stress een epidemie. 72% van ons heeft regelmatig stress gevoelens.  Vooral het inkomen en tekort geld zijn daarbij de grote boosdoeners.

Dan is het des te opvallender dat bijna bijna niemand voor zichzelf maatregelen neemt om zijn of haar stress te reduceren. Je zou zo zeggen ga op zoek naar een manier om het beter te kunnen handelen. Zo raken we verstrikt in onze eigen zorgen.

Zelf iets doen

Toch kunnen we zelf een hoop doen om onze stress te reduceren.! Ademhalingsoefeningen, lichaamsbeweging en verandering van patronen kunnen erg bijdragen aan het verminderen van onze stress.

Technieken om Stress te verminderen:

8 techniques to reduce stress in 15 minutes

Tip 9
20 minuten per dag de Rocking Relax Chair gebruiken.

Contact

 

Bron: 8 techniques to reduce stress in 15 minutes [Infographic] by the team at WriteMyPapers.org

Mensen gezond houden: de uitdaging van de toekomst

Mensen gezond houden: de uitdaging van de toekomst

De kwaliteit van de zorg is hoog, maar onbetaalbaarheid dreigt door vergrijzing en toename van chronische ziekten. “Zorg is vooral gericht op behandelingen. Daarom innoveren wij met integrale zorgpaden. We helpen ziekten te vermijden en behandelingen effectiever te maken, via co-creatie met alle betrokkenen”, vertelt Hans de Jong, CEO Philips Benelux.

Bij integrale zorgpaden ligt het accent op preventie. Hartpatiënten worden bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis thuis continu met e-healthtechnologie gemonitord. Dagelijks komt daardoor relevante data beschikbaar, waardoor snel ingrijpen mogelijk is. “Nieuwe technieken zorgen ervoor dat zowel patiënt als zorgverlener een vinger aan de pols houdt. De kans op bijvoorbeeld herhaling van hartfalen neemt met ongeveer 50% af”.

Mens centraal

Op dit moment is informatie nog te vaak op verschillende plaatsen, en incompleet, beschikbaar. Met de verbeterde digitale informatie en diagnosetechnologie is het behandelplan meer op het individu af te stemmen. De patiënt blijft minder lang in het ziekenhuis en leeft gezonder. Mensen krijgen tools voor meer inzicht, functioneren zelfstandiger, en beschikbare informatie delen ze online met de specialist. Ook krijgen ze toegang tot platforms met betrouwbare medische informatie om de kwaliteit van leven te verhogen. “Verzekeraars betalen dan voor uitkomsten (gezond blijven) in plaats van handelingen. Dit betekent een grote revolutie in de zorg”.

Zorg van de toekomst moet je NU mee beginnen.
En dat kan met goed voor jezelf te zorgen.
Vraag informatie op over de Rocking Chair:

Contact

 

Bron:

https://www.mt.nl/business-stories-mt500/mensen-gezond-houden-uitdaging-toekomst/536941?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=link&utm_campaign=nieuwsbrief-woensdag-7-juni

Klimmen tegen depressie?

Klimmen tegen depressie een oplossing voor uw bedrijf?

In het vooraanstaande blad Science Daily heeft de University of Arizona een artkel gepubliceerd dat bergbeklimmen een effectieve methode is om depressie te behandelen en voorkomen. Klimmen tegen depressie??

https://uanews.arizona.edu/story/bouldering-envisioned-new-treatment-depression

Dit onderzoek is gedaan in Neurenberg Duitsland.

Twee Groepen

In de studie werden twee groepen opgenomen. Eén groep begon meteen met klimmen als therapie, terwijl de andere pas later begon. Beide groepen klommen drie uur per week gedurende drie weken. Of dit in werktijd gebeurde vermeld het artikel niet.

Beschikbaarheid

Hoewel dit artikel interessant is, heeft niet iedereen bergen of klimwanden in zijn buurt. Ook is het lastig om op ieder industrieterrein een klimwand neer te zetten. Laat staan in uw eigen bedrijf!

Werkbare oplossing

In Nederland is dit dus geen werkbare oplossing en zal men moeten zoeken naar een betere praktisch werkzame oplossing.
Een goed werkbare oplossing zou een massagestoel of Rocking Chair kunnen zijn. Deze kan in ieder bedrijf geplaatst worden en is 24/7 aanwezig en beschikbaar. En het kost de gebruiker slechts 20 minuten per sessie.
Als dat niet praktisch is?

Contact

 

 

 

Neem een time-out

Neem een time-out om jezelf weer op te laden. Want af en toe heb je dat nodig.

Er zijn zo van de dagen dat alles misgaat. Je wekker loopt niet af. Je bent gisteren te laat naar bed gegaan. De kat heeft weer eens niet op de bak gezeten maar ernaast. De afwas van gisteren staat er nog. En ineens trekt de WC niet meer door.

Kortom:  Stress. Alles staat op scherp. Hoe gaat dit allemaal aflopen, want alles gaat mis.

Zou het nu niet heerlijk zijn als je binnen enkele minuten voor jezelf een situatie kan creëren waarin je weer helemaal oplaad?

Een 20 minuten op de RockingRelaxChair kan je weer helemaal verfrissen. Laat je wegvoeren op de muziek en waan je op een schitterend zonovergoten eiland. De rust overkomt je gewoon. Door het schommelen lijkt het net alsof je op een luchtbed in het warme water drijft.

Iedere dag jezelf even een tijd-out gunnen. Dat kan op deze manier. Je kunt ook mediteren, of op de bank gaan liggen. Of op een massagestoel jezelf laten masseren (die we ook leveren overigens).

Op de Rocking Chair laat je je mind en gedachten passief wegvoeren naar een rustige plek in je eigen omgeving. Het rust gevoel treed meestal bij mensen binnen de 5 minuten in.

Puur genieten. Dat gun je jezelf toch? En dat voor maar 20 minuten per dag!
Maak er gebruik van. Je zult er dankbaar voor zijn en de dagen weer aankunnen.

Contact

verpleegkundigen hebben 2x zo vaak burn-out klachten.

verpleegkundigen hebben 2x zo vaak burn-out klachten als de rest van Nederland

Amsterdam, 12 Mei 2017 /EZPress/-
Uit cijfers van onderzoeksbureau SKB over 24 duizend ziekenhuismedewerkers blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden veel plezier aan hun werk beleven.
Even veel als paramedische collega’s, maar meer dan bijvoorbeeld medewerkers van poliklinieken, ondersteuning of administratie. Alleen managers hebben meer plezier.
Bij de verpleegkundigen en verzorgenden hebben de jongste collega’s de meeste stress. Bij de leeftijdsgroep tot 25 jaar heeft 23 procent last van burnout-klachten. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking.
Op de 197-ste geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde, lijkt het beroep dus nog steeds erg aantrekkelijk. Maar er is ook een keerzijde. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn ook de medewerkers in het ziekenhuis die de meeste stress ervaren. Vooral onder de jongere collega’s, waar maar liefst 23% burnout-klachten heeft. Dat is meer dan 2x zoveel als gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking. Een goede reden om op de Dag van de Verpleging ook wat extra aandacht aan de risico’s van deze beroepsgroep te geven.

Vergroten van werkplezier is niet dé oplossing

De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van burnout-klachten zijn groot. Medewerkers met deze klachten zijn bijvoorbeeld vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer.
Ook maken ze meer concentratiefouten en zijn ze vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen. En ze kunnen natuurlijk ook echt burnout raken.
Vaak wordt gedacht dat plezier hebben in je werk automatisch beschermt tegen burnout. Deze beroepsgroep laat zien dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat de meeste klachten juist bij de jongere verpleegkundigen en verzorgenden voorkomen, vraagt om extra aandacht. Zij hebben namelijk nog een hele carrière voor de boeg.

Vitaliteit gemeten bij 24 duizend ziekenhuismedewerkers

Deze cijfers komen uit medewerkersonderzoeken die in 2015 en 2016 werden uitgevoerd.
Onder de 24 duizend deelnemers waren ruim 4500 verpleegkundigen en verzorgenden en ruim 4100 specialistisch verpleegkundigen. Aan de hand van 6 vragen over vermoeidheidsverschijnselen werd bepaald of medewerkers burnout-klachten hadden.
Voor de Nederlands beroepsbevolking ligt dat gemiddeld rond 11%. Maar bij de verpleegkundigen en verzorgenden was dat bijna twee keer zoveel: gemiddeld 20%. Met dus een piek bij de jongste collega’s van maar liefst 23%.

Bron: SKB

Dit is een origineel persbericht EZPress news Distribution BV www.ezpress,eu

Stressvrij

 

Hoe je een burn-out kunt herkennen bij jezelf en bij collega’s.

Hoe je een burn-out kunt herkennen bij jezelf en bij collega’s.

“Vaak wordt gezegd dat de baas problemen zoals een burn-out moeten oplossen. Maar als iedereen nu de verantwoordelijkheid zou nemen dan ben je samen meer gewapend tegen een burn-out”, vertelt Geraerts. Het is dus belangrijk om de mentale gezondheid van werknemers een zaak te maken van iedereen.

Verandering
Maar hoe kan u nu merken of een collega het moeilijk heeft? “Je moet eigenlijk letten op hoe iemand verandert. Als iemand vroeger heel extravert was en nu introvert wordt of iemand voordien positief in het leven stond, nu eerder dingen negatief ziet, dan kunnen dat signalen zijn”, aldus Geraerts.

Om die veranderingen waar te nemen heeft Geraerts nog een tip. “Ik adviseer om bevindingen op te schrijven. Het geheugen is immers subjectief”, legt Geraerts uit. Door dingen op te schrijven kan je ze later vergelijken en loop je niet het gevaar dat je eigen brein je fopt.

Praten
Eens je een verandering hebt opgemerkt is het belangrijk dat je dit ook aan de collega in kwestie laat weten. “Want mensen die richting een burn-out gaan, zijn vaak de laatsten om te beseffen dat ze een burn-out aan het krijgen zijn”, vertelt de neuropsychologe. “Je kan best aangeven aan je collega dat je merkt dat hij of zij negatiever is geworden of een korter lontje heeft gekregen en dan laat je die informatie zinken.”

De volgende stap is dan om te kijken hoe je medewerker op die informatie reageert. “Zo moet je eigenlijk telkens opnieuw het gesprek aanhalen. Dat kan door te verwijzen naar iets wat je gelezen of gezien hebt”, zegt Geraerts. “Vragen zoals ‘hoe voel je je?’ of ‘slaap je nog genoeg’ kunnen ook helpen.” Als dit na een hele tijd nog niet helpt is het volgens Geraerts wel verstandig om de leidinggevende in te lichten. Samen kan dan een oplossing gezocht worden.

Jezelf
Maar naast je collega’s is het ook belangrijk om bij jezelf te controleren of je afstevent op een burn-out. Dit zijn enkele signalen die waarschuwen voor een nakende burn-out.

 • Concentratieproblemen en toenemende vergeetachtigheid
 • Sterke emotionaliteit
 • Besluiteloosheid
 • Slaapproblemen
 • Meer fouten maken
 • Toegenomen cynisme ten opzichte van leidinggevenden
 • Groter gevoel van minderwaardigheid
 • Vermindering in energieniveau
 • Verminderde lichamelijke conditie
 • Veranderingen in sociaal opzicht
 • Een verhoogde aandacht voor werk en dus verminderde aandacht voor andere zaken (bv. hobby’s, sociale contacten, …)
 • Verhoging aantal werkuren

Bron: VTM NIEUWS vroeg neuro psychologe Elke Geraerts

Stressvrij

Burn-out en Stress grote kosten posten voor bedrijven.

Burn-out en Stress grote kosten posten voor bedrijven.

Burn-out en Stress spelen een steeds grotere rol op de werkvloer en kosten bedrijven steeds meer geld.
Werknemers met een burn-out blijven ook langer thuis, gemiddeld 242 dagen. Vorig jaar was dat nog 236 dagen.

Dat lange ziekteverzuim kost de werkgever gemiddeld 60.000 euro per ziektegeval.

Burn-out ontstaat niet van de één op de andere dag ontstaat en dat er waarschuwingssignalen zijn waarop de gestreste werknemer en de werkgever kunnen letten. Als de risico’s tijdiger worden gesignaleerd, kan dat veel ellende en geld schelen.

Medewerkers die bezwijken onder het toegenomen gewicht en de druk. Tijdsdruk, organisatorische veranderingen, weinig steun van collega’s of weinig carrière- vooruitzichten. Allemaal bronnen of factoren die stress veroorzaken. Deze stressfactoren kunnen, als zij niet op tijd worden herkend, resulteren in fysieke of emotionele klachten.

Wordt er niets met de klachten gedaan, dan kan dit tot burn-out leiden. Het is een probleem dat leidt tot zorgwekkende situaties. Medewerkers blijven bij een burn-out gemiddeld 242 dagen thuis en kosten een werkgever per ziektegeval zo’n € 60.000,-

Tip 1: Stress uit de taboesfeer.
Het is nog altijd niet normaal om over stress en stressklachten te praten op het werk. Stress blijft een lastig onderwerp om aan te kaarten. Op ons werk houden we ons vaak groot. En dat terwijl stressklachten juist vaak voortkomen uit situaties op de werkvloer. Een sfeer van openheid en vertrouwen is belangrijk voor het bespreekbaar maken van stress klachten. Is er geen openheid, dan zal men ook niet geneigd zijn om een en ander kenbaar te maken.
Tip 2: Neem diagnose serieus.
Als er eenmaal openlijk over stress wordt gesproken, neem het dan serieus. En geef er gerichte aandacht aan. Wuif het niet zomaar weg of denk er niet te licht over.
Stress kan serieuze vormen aannemen en zowel fysieke, emotionele als cognitieve gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn een verlaagd energieniveau, vergeetachtigheid en humeurigheid. Het is dus van cruciaal belang dat er daadwerkelijk wat met de klachten gedaan wordt.
Denk als medewerker en organisatie na over vragen als: Welke stappen moeten er nu genomen worden? Welke aanpak sluit aan bij de klachten van de medewerker? Welke ondersteuning hebben we daarbij nodig?
Tip 3: Neem verantwoordelijkheid.
Zowel medewerker als werkgever zijn betrokken in dit proces. Het heeft geen zin om met de vinger naar elkaar te wijzen of af te wachten tot de ander actie onderneemt.
Het is geen werkgeversprobleem, het is geen werknemersprobleem. Het is een gezamenlijk probleem waarbij een ieder zijn verantwoordelijkheid draagt en een actieve bijdrage levert om de bronnen die stress veroorzaken aan te pakken. 
Tip 4: Neem concreet actie.
Onderneem iets praktisch wat werknemers direct kunnen ervaren en in hun voordeel kunnen gebruiken om stress en burn-out te voorkomen. Een goede massagestoel kan net die ontspanning geven die werknemers hard nodig hebben.

http://www.rockingrelaxchair.nl/stressvrij