Zorgmedewerkers worstelen met werkdruk

 

Zorgmedewerkers worstelen met werkdruk

De hoge werkdruk die zorg- en welzijnsmedewerkers ervaren zorgt ervoor dat ze minder gelukkig zijn. Het algemene geluksgevoel is nog positief, maar wordt door de werkbeleving verlaagd. Dat meldt ledenorganisatie PGGM op basis van een peiling.

De peiling is gedaan onder ruim 10 duizend leden die in de sector zorg en welzijn werken. Daarvan zegt 51 procent dat het werk niet optimaal bijdraagt aan de geluksbeleving. Nog eens 18 procent maakt zich echt zorgen om werk en 23 procent verwacht dat het werk in de toekomst in negatieve zin zal veranderen. Die verwachting komt vooral voort uit het feit dat zorgmedewerkers een zwaardere fysieke belasting en een hogere werkdruk ervaren. De combinatie daarvan met een rol als mantelzorger voor ouders of naasten maakt dat ze zich minder gelukkig voelen, onder meer omdat het veel energie van hen vergt. Over die combinatie maakt 17 procent zich zorgen, blijkt uit de peiling.

Zorgmedewerkers stoppen
Dat negatieve geluksgevoel heeft als gevolg dat ruim een derde van de ondervraagde medewerkers aangeeft te willen stoppen met de huidige baan. Vooral werknemers die jonger zijn dan 45 laten in de peiling weten liever in een andere sector of branche te werken. Oudere werknemers, tussen de 45 en 65, zouden eigenlijk liever helemaal niet meer werken. Voor alle groepen geldt dat ze zich zorgen maken over de verhoging van de pensioenleeftijd. Zorg- en welzijnsmedewerkers weten niet zeker of ze die kunnen halen, gezien de fysieke belasting die ze ervaren op hun werk. Ook vragen ze zich af of er nog wel werk zal zijn voor de oudste groep.

Positieve zorgmedewerkers  
De medewerkers ervaren dus negatieve kanten van hun werk, maar volgens PGGM zijn er genoeg zaken die daar tegenop wegen. Zo laten de medewerkers weten hun werk met veel plezier en passie uit te voeren. Ze worden naar eigen zeggen vooral gemotiveerd doordat ze direct met cliënten en patiënten werken en door de samenwerking met collega’s.

Bron: Zorgvisie; Puck van Beurden

 Contact ons om te vragen wat wij voor u kunnen betekenen:
http://www.rockingrelaxchair.nl/contact

9 technieken om Stress te verminderen

Stress verminderen

Vandaag de dag is Stress een epidemie. 72% van ons heeft regelmatig stress gevoelens.  Vooral het inkomen en tekort geld zijn daarbij de grote boosdoeners.

Dan is het des te opvallender dat bijna bijna niemand voor zichzelf maatregelen neemt om zijn of haar stress te reduceren. Je zou zo zeggen ga op zoek naar een manier om het beter te kunnen handelen. Zo raken we verstrikt in onze eigen zorgen.

Zelf iets doen

Toch kunnen we zelf een hoop doen om onze stress te reduceren.! Ademhalingsoefeningen, lichaamsbeweging en verandering van patronen kunnen erg bijdragen aan het verminderen van onze stress.

Technieken om Stress te verminderen:

8 techniques to reduce stress in 15 minutes

Tip 9
20 minuten per dag de Rocking Relax Chair gebruiken.

Contact

 

Bron: 8 techniques to reduce stress in 15 minutes [Infographic] by the team at WriteMyPapers.org

Mensen gezond houden: de uitdaging van de toekomst

Mensen gezond houden: de uitdaging van de toekomst

De kwaliteit van de zorg is hoog, maar onbetaalbaarheid dreigt door vergrijzing en toename van chronische ziekten. “Zorg is vooral gericht op behandelingen. Daarom innoveren wij met integrale zorgpaden. We helpen ziekten te vermijden en behandelingen effectiever te maken, via co-creatie met alle betrokkenen”, vertelt Hans de Jong, CEO Philips Benelux.

Bij integrale zorgpaden ligt het accent op preventie. Hartpatiënten worden bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis thuis continu met e-healthtechnologie gemonitord. Dagelijks komt daardoor relevante data beschikbaar, waardoor snel ingrijpen mogelijk is. “Nieuwe technieken zorgen ervoor dat zowel patiënt als zorgverlener een vinger aan de pols houdt. De kans op bijvoorbeeld herhaling van hartfalen neemt met ongeveer 50% af”.

Mens centraal

Op dit moment is informatie nog te vaak op verschillende plaatsen, en incompleet, beschikbaar. Met de verbeterde digitale informatie en diagnosetechnologie is het behandelplan meer op het individu af te stemmen. De patiënt blijft minder lang in het ziekenhuis en leeft gezonder. Mensen krijgen tools voor meer inzicht, functioneren zelfstandiger, en beschikbare informatie delen ze online met de specialist. Ook krijgen ze toegang tot platforms met betrouwbare medische informatie om de kwaliteit van leven te verhogen. “Verzekeraars betalen dan voor uitkomsten (gezond blijven) in plaats van handelingen. Dit betekent een grote revolutie in de zorg”.

Zorg van de toekomst moet je NU mee beginnen.
En dat kan met goed voor jezelf te zorgen.
Vraag informatie op over de Rocking Chair:

Contact

 

Bron:

https://www.mt.nl/business-stories-mt500/mensen-gezond-houden-uitdaging-toekomst/536941?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=link&utm_campaign=nieuwsbrief-woensdag-7-juni