Wat zijn de signalen van Stress en Burn-out?

Wat zijn de signalen van Stress en Burn-out?

Lichamelijk signalen
De signalen van stress zijn: Wanneer u zich niet hersteld van moeheid, u verergerde psychosomatische klachten heeft, constante slaapstoornissen, een sterk verhoogd nicotine, cafeïne en alcohol gebruik heeft.

Emoties
Vele mensen zich “leeg” voelen, als verdoofd leven, depressiviteit, angst en paniekaanvallen, vlug van streek, plotselinge, hevige geëmotioneerd zijn, verlies van zelfvertrouwen, gevoel alles niet meer aan te kunnen.

Gedachten
Heel vaak zien we concentratiemoeilijkheden, chaotische, malende gedachten, fixatie op bepaalde gedachten, besluiteloosheid, met de gedachten elders zijn en vergeetachtigheid.

Gedrag
Mensen gaan functioneren op de automatische piloot, veel klagen, apathie, zich isoleren, meer fouten en ongelukken maken, ongeduldig, vlug geïrriteerd en niet kunnen ontspannen.

Gedrag tussen andere personen
Het niet meer “aanwezig zijn ” in relaties, verminderde behoefte aan intimiteit en seks hebben, onredelijk zijn, conflictueus gedrag hebben, verlies aan interesse in omgang met vrienden, intolerantie, anderen als last ervaren, geen hulp vragen en accepteren van anderen

Werkprestaties
Een sterke afname van professionaliteit, verminderde kwantiteit afleveren, het vermijden van taken, veel meer fouten maken, sterk perfectionisme, zeer geobsedeerd door details, het vermijden van verantwoordelijkheden en afname van professionele en ethische normen.

Werkhouding
Verlies van motivatie, klagen, verlies van interesse afgewisseld met verhoogde strijdlust, gedemoraliseerd, negatieve, kritische houding, onmacht, gevoel te falen, apathie, gebrek aan zelfvertrouwen, vaker verzuimen, denken aan nieuwe carrière of baan.

Werkrelaties
.Verliezen van empathie en van compassie, onachtzaam met professionele grenzen, emotionele afstand, ongeduld, isolement, slechte communicatie, conflicten, vermijden van het vragen om persoonlijke en professionele hulp.

Achterliggende oorzaak
Burn-out ontstaat vaak nadat mensen gedurende een te langere periode psychisch of emotioneel overbelast zijn geweest Het betreft vaak juist mensen die de “de lat erg hoog leggen”, enorm gemotiveerd en perfectionistisch zijn en hun best doen om het werk toch vol te houden ook al voelen ze dat het eigenlijk niet meer gaat.

Professionals in zelfstandige beroepen zijn vaak het slachtoffer. De professionals laten zich moeilijk vervangen, ICT-ers, docenten, managers, etc.

Stressvrij

 

Redenen waarom stress op de werkvloer veel kost

Redenen waarom stress op de werkvloer veel kost

Stress is een groot probleem binnen onze maatschappij, maar ook op de werkvloer. Maar vaak vergeten werkgevers dat het hen veel geld gaat kosten wanneer ze niets doen aan de Stress bij hun werknemers.

We zetten er voor u een paar op een rijtje:

Slechtere prestaties

Een groot deel van de werknemers met stress slaagt er niet in om nog goed te presteren op de werkvloer. De stress verlamt hun bezigheden en zo krijgen ze nog amper nog wat uit hun handen. Dat beïnvloedt ook de rest van het personeel op kantoor of de afdeling. Zo ben je nog verder van huis.

Veel ziekteverlof

Stress is tegenwoordig een geldige reden om ziekteverlof te nemen. Daarom kom je langere tijd zonder personeel te zitten.

Hoge ziektekosten

Natuurlijk lopen de kosten zo op.  de dure werknemer moet immers doorbetaald worden terwijl die niet werkt. Misschien met je in het ergste geval zelfs een extra werknemer aannemen die ook weer betaald moet worden. Waneer het uit de hand loopt zal ook een mogelijk ontslag veel geld gaan kosten

Weinig moraal op de werkvloer

Mensen die onder stress werken hebben een slechtere moraal voor het werk. Dat zorg voor een nare sfeer en voor een grotere improductiviteit. Trainingen en teambuilding zijn dan weer nodig. Dat betekend dus weer extra investeren. Moraal is zeer belangrijk op de werkvloer.

Het geeft je als werkgever persoonlijk een slecht gevoel

Werken is mensenwerk. De vorige elementen klinken hard vanwege hun hoge financiële gehalte, maar werkgevers hebben vaak het beste voor met hun personeel. Maar werkgevers en HR managers weten niet wat te doen aan het probleem.

Stressvrij

Ben jij regelmatig stressvol?

Ben jij regelmatig stressvol?

Pieker je veel over toekomst of verleden?
Voel je je regelmatig onrustig of nerveus?
Heb je vaak last van negatieve gedachten?
Je bent niet de enige!

Veel mensen hebben heel veel moeite om een beetje positief te zijn.
Ze voelen zich vaak opgejaagd en komen nooit tot zelden tot rust.

Wil je liever positief zijn en lekker in je vel zitten?
Dat is logisch, want ontspanning en optimisme zijn de basis voor een gelukkig leven.

Hoe zou het zijn om te stoppen met al die negatieve gedachten – ook die negatieve gedachten over jezelf?
Geen zorgen meer te maken over de toekomst?
Geen spijt meer te hebben van het verleden?

Waarom zijn we als kinderen zorgeloos en als volwassenen zo vaak gespannen?
Dat komt omdat zorgen maken een gewoonte is geworden. We zitten te veel in ons hoofd en dat creëert spanning. Na verloop van tijd denken we dat dit normaal is.

Niets is minder waar! We hoeven niet alles te controleren. We hoeven niet te doemdenken. We hoeven geen perfectie na te streven. We kunnen leren het beste te zien in elke situatie. We hebben een enorme invloed op ons eigen stressniveau!

Hoe word je nu wel ontspannen en positief?

Neem de rust voor jezelf en de tijd.
Geef jezelf de ruimte en tijd om in jezelf te keren.
Luister naar jezelf.

Op de Rocking Relax Chair kun je in 20 minuten weer helemaal tot jezelf komen.
Geef je positieve aandacht aan jezelf.
Wees alert en rustig tegelijk.

Stressvrij

Stress kent positieve en negatieve aspecten

Stress kent positieve en negatieve aspecten.

Wanneer we iets nieuws willen ondernemen is regelmatig een zekere mate van stress nodig. Maar, stress roept negatieve beelden op. Het moet vooral vermeden te moeten worden.

We vergeten dat stress ook nodig is om te kunnen overleven. Een stress-situatie roept een reactie op die noodzakelijk zou kunnen zijn om ons aan te passen aan een nieuwe situatie.

Maar overmatige stress kan ook zodanig verlopen dat er psychische- en/of lichamelijke klachten ontstaan.

Stress is een heel complex gebeuren dat het beste vanuit verschillende invalshoeken benaderd en begrepen kan worden, onder meer vanuit ons hersenen, vanuit ons immuunsysteem, vanuit gedragsresponsen en vanuit factoren uit de omgeving.

Burnout, depressie, PTSS en chronische vermoeidheid, maar ook zogenaamd Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en lichamelijke ziekten (zoals hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten) treden hierbij op.  Al deze aandoeningen hebben een grote impact op de persoon, maar ook de omgeving.

Stressvrij